Giriş
22
TEMMUZ
Kaç Gece
1
 • 1 Gece
 • 2 Gece
 • 3 Gece
 • 4 Gece
 • 5 Gece
 • 6 Gece
 • 7 Gece
 • 8 Gece
 • 9 Gece
 • 10 Gece
Yetişkinler
1
 • 1 Yetişkin
 • 2 Yetişkin
 • 3 Yetişkin
 • 4 Yetişkin
 • 5 Yetişkin
 • 6 Yetişkin
Çocuklar
0
 • Çocuk Yok
 • 1 Çocuk
 • 2 Çocuk
 • 3 Çocuk
 • 4 Çocuk
 • 5 Çocuk
Yerel Saat
A
Dünyanın en eski 8 yerleşim yerinden biri olan Trabzon; 4 bin yıllık geçmişi, destan yazan ataları ve mimari eserleriyle muhteşem bir tarihe sahiptir. Şehir, tarihin en köklü imparatorluklarından biri olan Trabzon Rum İmparatorluğu'na da ev sahipliği yapmıştır.

Bir Şehrin Doğuşu: Trabzon Rum İmparatorluğu'nun Tarihi

IV. Haçlı Seferi sırasında Latinler Bizans'ın başkenti olan Konstantinopolis’i işgal ederek bu topraklarda Latin İmparatorluğu'nu kurdu. Ardından yakınlarıyla beraber Konstantinopolis’i terk eden Bizans İmparatorluk ailesi mensubu Aleksios Komnenos, Ereğli ve Batum arasında kalan kıyı şeridini ele geçirdi. 1204'te Trabzon Rum İmparatorluğu'nu kurduktan sonra ise Trabzon'da I. Aleksios Komnenos olarak koltuğuna oturdu. 

Bizans ailesi her ne kadar Latin İmparatorluğu'ndan kaçıp Trabzon Rum İmparatorluğu'nu kurmayı başarmış olsa da savaşların önüne bir türlü geçemedi. Bu sırada İznik Rum İmparatorluğu boş durmamış, rakip olarak gördüğü Trabzon Rum İmparatorluğu'na darbe vurmak için Selçuklularla iş birliği yapıp Trabzon'a savaş açmıştı. Selçuklular Ereğli ve Amasra'yı alırken kuşattıkları başkent Trabzon'da işler istedikleri gibi gitmedi ve başarısız oldular.

Özgürlüğün Bedeli

1214 Sinop Savaşı'nda  I. Aleksios Komnenos Sinop'u savunmak için çok uğraştı. Ardından şehirle beraber Anadolu Selçuklu Hükümdarı İzzettin Keykâvus tarafından ele geçirildi. Özgürlüğüne karşılık ona sunulan antlaşmada, Trabzon Rum İmparatorluğu sınırlarının Terme ve Yeşilırmak çayları arasındaki bölgede kalacak şekilde daraltılıp her sene belli bir miktar haraç verilmesi gibi maddeler yer almaktaydı. Anlaşmayı imzalayan I. Aleksios Komnenos böylece Trabzon'u Selçuklulara bağlamış oldu. Bu durum 1243'te Selçuklu Devleti ve Moğollar arasında çıkan Kösedağ Savaşı'na kadar değişmeyecekti. 

Kösedağ Savaşı sonrasında 1 yıl gibi kısa bir süre içinde Anadolu, Moğollar'ın yönetimine girmekten kaçamamıştı. I. Manuil Komnenos, muharebelerde acımasızca katliamlar yapan Cengiz Han'dan çekindiği için Moğollar ile arasını iyi tutmuş, Moğol devletleri arasında yer alan İlhanlılar'a ayrıca haraç ödemişti. İlhanlı'nın Anadolu'daki nüfuzu taht kavgalarıyla azalmaya başlayınca bu kez Trabzon Rum İmparatorluğu, Türkmen beyliklerinin hedefi haline geldi. Ünye, Ordu ve Giresun II. Ionnases Komnenos'un döneminde Türkmen birliklerine geçti. III. Aleksios Komnenos en güçlü Türkmen beyliklerinden biri olan Akkoyunlular ile ilişkilerini güçlendirmek için kız kardeşini Akkoyunlu Beyi Kara Yülük Osman’la evlendirdi. Bu akrabalıkla sınırlarını güvende tutmayı düşünse de planı Osmanlıların Trabzon Rum İmparatorluğu sınırına kadar ilerlemesiyle tamamen bozuldu.

Bir İmparatorluğun Çöküşü

Trabzon Rum İmparatorluğu, I. Murat döneminde Osmanlılara her sene haraç ödemeyi kabul etmiştir. Osmanlı boyunduruğu altına girmekten imtina eden IV. Ionnases Komnenos kızını Akkoyunluların hükümdarı olan Uzun Hasanla evlendirmiş böylece Akkoyunlu korumasına girerek, Osmanlı egemenliğini savuşturmuştur. 1458'de IV. Ionnases Komnenos’un ölümü sonrası yerine yeğeni David Komnenos geçmiş, böylece Trabzon’un son Rum İmparatoru kendisi olmuştur. İmparatorluğun kaderini tamamen değiştiren David Komnenos, Osmanlı Devleti'ne ödenen yıllık vergiyi kesmiş, elçileri aracı kılarak önceden verilenleri de geri istemiştir. Bunlarla da yetinmeyen imparator, Bizans tahtından hak elde etmek için Osmanlı Devleti'ne karşı Avrupa Devletleri ve Papalık ile ittifak yoluna gitmiştir. 

Olaylardan haberdar olan Fatih Sultan Mehmet derhal Trabzon'a  sefere çıkmıştır. Bu durum karşısında panikleyen David Komnenos, Uzun Hasan'dan medet ummuştur. Osmanlı Devleti'ni karşısına almaktan çekinen Uzun Hasan çekimser kalınca şehir kara ve denizden kuşatılmış, sonunda David Komnenos yenilgiyi kabul etmiştir. 1461'de imzalanan barış antlaşması ile 22 hükümdar tarafından idare edilmiş, 257 sene hüküm sürmüş Trabzon Rum İmparatorluğu, Osmanlı eyaletleri arasına katılmıştır. Trabzon Rum İmparatorluğu’ndan ve Osmanlı döneminden miras kalan pek çok tarihi eser bulunmaktadır.

Tarihin Gizemli Tanığı Sümela Manastırı

Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan Sümela Manastırı, bir dağın yamacına inşa edilmiştir. Vadiye yaklaşık 300 metre yükseklikte olan yapı "Meryem Ana" adıyla da anılmaktadır. Rivayete göre 375-395 yılları arasında Bizans İmparatoru  I. Theodosius döneminde yapılan manastır Doğu Karadeniz kıyılarına Türk egemenliği geldikten sonra Osmanlı padişahlarınca koruma altına alınmıştır. 1916-1918 yıllarında gerçekleşen Rus işgali ile manastır ele geçirilmiş, 1923 sonrasında ise tamamen boşaltılmıştır. Sümela Manastırı'nda kullanılan freskler Hz. İsa ve Meryem Ana'nın hayatı dahil olmak üzere İncil'den sahneleri tasvir etmektedir.

Tarihe Açılan Pencere Ayasofya Kilisesi

1238-1263'te 1. Manuel Komnenos döneminde inşa edilen Ayasofya Kilisesi günümüzde müze ve camii olarak faaliyet göstermektedir. Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u fethettikten sonra camiye dönüştürülen yapı, Trabzon'u ziyaret eden araştırmacı ve seyyahlar tarafından büyük ilgi görmüştür. 1868'de harap bir haldeki yapı Bursalı Rıza Efendi’nin devreye girmesiyle onarımdan geçmiştir. Bizans kiliselerine görkemli bir örnek teşkil eden yapı, yüksek merkezi kubbesi ve kare-haç planı ile öne çıkmaktadır. I. Dünya Savaşı sürerken hastane ve depo amaçlı kullanılan yapı sonrasında tekrar camiye çevrilmiştir.

Özel Bir Kültürel Miras: Arkeoloji ve Etnografya Müzesi (Kostaki Konağı)

1898-1913 yılları arasında Zeytinlik Caddesi'nde Kostaki Teophylaktos tarafından yaptırılmıştır. Konağın mimarları ve pek çok malzemesi İtalya'dan getirtilmiştir. Kostaki Teophylaktos'un 1917'de iflas etmesi konakla birlikte tüm mal varlığına haciz gelmesine neden olmuş, konağı Nemlioğlu ailesi satın almıştır. Kostaki Konağı, milli mücadele döneminde karargah, sonrasında kız meslek lisesi olarak kullanılmıştır. Kostaki Konağı, 1987-2001 yılları arasında restore edilerek Trabzon Arkeoloji ve Etnografya  Müzesi olarak düzenlenmiştir.

Ata'nın Ulusuna Hediyesi: Atatürk Köşkü

Trabzon'un Soğuksu semtinde, çam ormanları arasında yer alan yapı, 1890'da Rus uyruklu Kostantin Kabayanidis tarafından yazlık olarak yaptırılmıştır. Ulu Önder Atatürk, 1924 yılında Trabzon'a ilk ziyaretini gerçekleştirdiğinde köşkte ağırlanmış ve burayı çok beğenmiştir. Özel idareden satın alınan yapı, Trabzon Belediyesi tarafından Ata'ya hediye edilmiştir. 10–12 Haziran 1937'de Atatürk Trabzon'a son ziyaretini gerçekleştirmiş ve köşkte iki gece kalmıştır. Ölümünün ardından kardeşi ve varisi Makbule Boysan'a devredilen yapı, daha sonra müzeye dönüştürülmek üzere Trabzon Belediyesi tarafından kendinden satın alınmıştır. 1943'te  Atatürk Köşkü olarak ziyaretçilere açılan eser, Trabzon ve Türk tarihinin en değerli tanıkları arasında yer almaktadır.

Yavuz'un Vefası: Gülbahar Hatun Camii

Trabzon'un merkezinde bulunan yapı, Yavuz Sultan Selim'in validesi Gülbahar Hatun'un anısına Zağnos Köprüsü yakınlarında bir külliye içinde inşa edilmiştir. Günümüze kadar mektep, hamam, medrese ve imame yıkılmış, külliyeden geriye yalnızca cami ve türbe gelebilmiştir. Gülbahar Hatun'un ölümünü takiben 1514'te yaptırılan cami, Osmanlı mimarisinde özgün bir plan tipi olan Zaviyeli Camiler'e örnektir.