Giriş
17
TEMMUZ
Kaç Gece
1
 • 1 Gece
 • 2 Gece
 • 3 Gece
 • 4 Gece
 • 5 Gece
 • 6 Gece
 • 7 Gece
 • 8 Gece
 • 9 Gece
 • 10 Gece
Yetişkinler
1
 • 1 Yetişkin
 • 2 Yetişkin
 • 3 Yetişkin
 • 4 Yetişkin
 • 5 Yetişkin
 • 6 Yetişkin
Çocuklar
0
 • Çocuk Yok
 • 1 Çocuk
 • 2 Çocuk
 • 3 Çocuk
 • 4 Çocuk
 • 5 Çocuk
Yerel Saat
A
Köklü bir tarihe sahip olan Trabzon, İpek Yolu dahil olmak üzere doğu-batı ticaretine yön veren önemli merkezler arasında yer almaktaydı. Avrupa'ya deniz yoluyla ulaşmak için mükemmel bir kavşak noktası olan Trabzon'da konaklama amaçlı pek çok tarihi han inşa edilmiştir. Hem sosyal hem ticari hayatın vazgeçilmezi olan hanlardan bazıları yıkılmaya yüz tutarken bazıları dimdik ayakta durarak geçmişin izlerini korumaya devam etmektedir.

Yaşayan Tarih: Alacahan

Çarşı Mahallesi'nde yer alan Alacahan 18. yüzyılda inşa edilmekle birlikte, üç katlı avlulu han niteliği taşır. Girişleri doğu ve batıda yer alan yapı, geçmişten günümüze birtakım fiziksel müdahalelere maruz kalmıştır. Hanın bazı kısımlarına bitişik binalar yapılmış, kimi odaları birleştirilmiştir. Sanatkar ve esnaflar tarafından kullanılan yapı geçtiğimiz yıllarda restore edilerek yaşayan bir tarih hazinesine dönüştürülmüştür. Alacahan günümüzde yöreye özgü el sanatları kurslarına da ev sahipliği yapmaktadır.

Zamanın İçinden: Anadolu Han

Anadolu Han, 19. yüzyılda inşa edilen iki kapılı avlulu han özelliğine sahiptir. Avlusu revaklarla çevrili yapının kuzey ve güney cephesinde yer alan iki girişi vardır. Hanın odaları revağa birer pencere ve kapı ile açılmaktadır. Güneyindeki taş merdivenlerden üst kata çıkılmaktadır. Günümüzde özgün mimarisini büyük ölçüde yitiren yapının revakları ve avlusu dükkanlara dahil edilmiş durumdadır.

Tarihin Tanığı: Bedesten

Trabzon Çarşısı'nın merkezinde yer alan Bedesten, 15. yüzyılın sonlarında inşa edilmiştir. Dikdörtgen planı ve özgün mimarisiyle öne çıkan yapı, diğer Türk bedestenlerinden farklı olarak tek kubbelidir. Trabzon Valiliği'nin çalışmalarıyla restore edilerek ara katlar eklenen yapı, günümüzde kafeterya ve el sanatları çarşısı olarak kullanılmaktadır.

Zamana Sabırla Direnen Sabırhan

Çarşı Mahallesi'nde bulunan Sabırhan "U" şeklinde planlanmıştır. Üç katlı avlulu han niteliğine sahip yapı, 19. yüzyılda inşa edilmiştir. Kuzey ve güney cephelerinde birer girişi olan Sabırhan'ın kolon ve kemerleri taştandır. Zemin katında dükkanlar avluya açılırken, üst katlarında ise üç cepheyi saran bir revak ve onun arkasına yerleştirilen odalar bulunmaktadır. Odalardan revaka birer pencere ve kapı açılmaktadır. Günümüze kadar mimarisinde pek çok tahribat meydana gelen yapı farklı iş kollarına hizmet vermekte, hanın revaklarına açılan odalar ise depo amaçlı kullanılmaktadır.

Kaybolan Tarih: Suluhan 

19. yüzyılda inşa edilen Suluhan, yakın geçmişe kadar Meydan Hamamı'nın karşısında yer almaktaydı. Günümüzde yerini yeni bir iş hanına bırakan yapı "L" şeklinde planlanmıştı. İki katlı avlulu han özelliğine sahip yapının birinci katındaki han revaklarla çevrili haldeydi. Avlunun güney ve batısındaki merdivenlerden üst kata çıkılmakta ve revaklar her iki cepheyi de çevrelemekteydi. Mekanlar revakların arkasında yer almakta ve sokağa bakan cephelerinde pencereler bulunmaktaydı.

Mağrur ve Görkemli Taşhan

Çarşı Mahallesi'nde yer alan Taşhan, kareye yakın bir plana, iki katlı avlulu han özelliğine sahiptir. 1531 ila 1533 yılları arasında inşa edilen Taşhan'ı, Trabzon Valisi İskender Paşa yaptırmıştır. Mimarisinde moloz ve kesme taşlar kullanılan yapının kuzey cephesinde yer alan tek bir girişi mevcuttur. Taşhan'ın özgün çatısında kullanılan kiremitler onarım esnasında yerini mozaik kaplamaya bırakarak alaturka görünümünden uzaklaşmıştır. Pek çok kez tamirattan geçirilen yapı üst katındaki bazı odalar dışında halen kullanılmaktadır.

Özgün Bir Miras: Vakıf Han

Dikdörtgen planlı ve çok katlı avlulu han özelliğine sahip Vakıf Han, 1781 yılında inşa edilmiştir. Mimarisinde moloz ve kesme taşlar kullanılan yapıyı Hacı Yahya oğlu Seyyid Hacı Abdullah adlı bir hayırsever yaptırmıştır. Güney ve doğu cephelerinde iki girişi bulunan Vakıf Han, zaman içinde birçok kez onarım geçirse dahi tümüyle değerlendirilememiştir. Günümüzde kuzey ve güneyinde bulunan dükkanlar esnaflara ayrılmış olmakla birlikte, diğer bölümleri depo amaçlı kullanılmaktadır. Vakıf Han, Bedesten'in kuzeybatı tarafında, Çarşı Mahallesi'nde yer almaktadır.

Geçmişe Gizemli Bir Yolculuk: Yalıhan

19. yüzyılda inşa edildiği düşünülen Yalıhan, Çarşı Mahallesi Yalıhan Sokak'ta bulunmaktadır. Özgün mimarisini koruyamayan yapı, iki kapılı avlulu han özelliğine sahiptir. Odaları dikdörtgen planlı olmakla birlikte avluyu saran revaklara açılmaktadır. Girişi batı cephesinde olan Yalıhan'ın avluya açılan giriş kapısı kapatılmış, avlu ise dükkanlara dahil edilmiştir. Üst katındaki odalardan depo olarak yararlanılırken, kuzey ve güney cephelerindeki sokağa açılan dükkanlar farklı iş kollarında kullanılmaktadır.